A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Planer på høring for Indre Østfold kommune

Her finner du planer som er på høring for Indre Østfold kommune. Høringsinnspill sendes til kontaktinformasjonen som er oppgitt i hver høring.

Høringsdokumenter: Høringsfrist:

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Indre Østfold kommune:

Høringsinnspill sendes: post@io.kommune.no

15.12.19
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 for Indre Østfold kommune:
Høringsinnspill sendes: post@io.kommune.no
 
22.11.19
Forskrift om åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling
Høringsinnspill sendes: susanne.haugli.stone@spydeberg.kommune.no
 
22.11.19
Forskrift om åpningstider for serveringssteder med og uten skjenkebevilling
Høringsinnspill sendes: susanne.haugli.stone@spydeberg.kommmune.no
 
22.11.19
Politivedtekter for Indre Østfold kommune
Høringsinnspill sendes: susanne.haugli.stone@spydeberg.kommune.no
 
22.11.19