A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Servicekontoret og NAV Eidsberg flytter 2. september

Heggin 3 inngang NAV og Servicekontoret, web

Vi nærmer oss tiden for ny kommune og planleggingen av fem Innbyggertorg er i full gang. Vi gleder oss til å fylle de fremtidige Innbyggertorgene med blant annet bibliotek, arrangementer, kommunale tjenester og et møtested for frivillige. På veien ditt må vi gjøre noen fysiske endringer for dagens Servicekontor og publikumsmottak for NAV.

Alle dagens kommunehus fylles med større og robuste fagmiljøer for hvert tjenesteområde. Samlokaliseringen av tjenestene starter nå slik at vi er klare til oppstart av Indre Østfold kommune 1. januar 2020. Samlokaliseringen skjer samtidig som vi skal ivareta tjenester for hver enkelt kommune fram til sammenslåingen.  

Servicekontoret og NAV Eidsberg flytter 2. september

Fra og med mandag 2. september er Servicekontoret i Eidsberg å treffe i lokalene til biblioteket på Kulturtorget. Publikumsmottaket til NAV Eidsberg flytter samme dag til rådhuset i Askim. 

Ønsker du å komme i kontakt med saksbehandlere i de ulike tjenesteområdene ber vi deg ta kontakt med vårt servicekontor på telefon 69 70 20 00.

Samme telefonnummer og postadresse
Skal du ringe eller sende brev til Eidsberg kommune benytter du samme telefonnummer og postadresse som tidligere.

Besøksadressen til Servicekontoret er:
Storgata 15, 1850 Mysen

Publikumsmottak for NAV når du i lokalene til Servicetorget i Askim rådhus

NAV-kontoret har åpent for drop-in mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.00–14.00. 

Alle timeavtaler gjennomføres på det tidspunktet som er avtalt med din saksbehandler

Kontakt NAV på telefon
NAV kontaktsenter har åpent mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30, du når dem på telefon 55 55 33 33.

Her finner du hovednummer og spesialnumre til NAV. Pensjon, arbeidsgivere, leger med flere har spesialnummer, sjekk listen her: Hovednummer og spesialnummer til NAV

Besøksadresse til NAV er:
Rådhusgata 22, 1830 Askim

Tips en venn Skriv ut