A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Luktproblemer fra kloakk og avløpsanlegg

Mysen renseanlegg, web

Naboer til Mysen Renseanlegg og innbyggere langs avløpsledningen mellom Momarken og Mysen har i perioder og over lang tid vært plaget av vond lukt fra våre anlegg. Vi har stor forståelse for at dette er ubehagelig og vi beklager ulempen dette har medført. 

Kommunen har sammen med rådgivere og spesialister på både avløpsrenseanlegg og luktproblematikk jobbet for å finne årsaker og løse problemene. Det er avdekket flere og sammensatte årsaker til luktproblemene. Noen av tiltakene som er gjennomført har hatt god effekt, noen har hatt liten eller kortvarig effekt, mens noen trolig ikke har hatt effekt i det hele tatt.

På Mysen Renseanlegg er det nå stabil drift i alle deler av anlegget og de siste ukene har det ikke vært unormale utslipp av luktgasser. Årsaken til luktproblemene her var ustabil bakterieflora og utvikling av uønskede gasser i prosessen der det skulle blitt produsert miljøvennlig biogass, en gass som igjen brukes til energiproduksjon og går til driften av anlegget. Vi anser denne delen av problemet som løst.

På ledningsnettet er det gjort en rekke tiltak. Noen er kortsiktige og er mest rettet mot akutte lokale luktproblemer. Det ble montert hybridfilter i kummer ute i gatene samt kullfilter på luftinger på taket ved en rekke boliger. Dessverre har ikke hybridfilterene hatt ønsket effekt. De hadde i beste fall en kortvarig, midlertidig virkning og de fleste hybridfilter i kummene er nå fjernet. Ut over dette er det gjort fysiske endringer på teknisk utstyr i tillegg til digitale endringer i styresystemet som regulerer mengder og sekvenser for pumping av avløpsvannet.

Parallelt med våre og konsulenters undersøkelser og gjennomføring av tiltakene, har vi samarbeidet med Nortura og Trøgstad kommune for å kunne finne og eliminere bakenforliggende årsaker. Det er funnet flere forhold som bidrar til mer lukt enn det som har kommet fra ledningsnettet vårt tidligere. Så langt er det avdekket at både temperatur og innhold/sammensetning i avløpsvannet har endret seg i ugunstig retning for dannelse av gasser som kan gi sterk lukt. Lang oppholdstid der kloakken pumpes over lange strekninger er sannsynligvis en av de viktigste årsakene til luktproblemene. Vi fortsetter samarbeidet med Trøgstad kommune og Nortura, og vi har god tro på at vi sammen skal finne permanente løsninger slik at forholdene kan bli som før. Fra kloakkledninger og renseanlegg vil det alltid være noe lukt, men slik det har vært det siste året skal det ikke være.

Vi beklager igjen ulempen dette har medført og vil samtidig takke for tilbakemeldinger fra mange innbyggere om når og hvor lukten er spesielt sterkt. Dette hjelper oss i arbeidet med å finne permanente løsninger.

Tips en venn Skriv ut