A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høring - Forslag til navneendring på kommunale eiendommer og virksomheter beliggende i Mysen

Eidsberg kommune opphører 31.12.2019, og blir da en del av Indre Østfold kommune. Med bakgrunn i kommunesammenslåingen er det ønskelig med en gjennomgang av, og bevissthet rundt benevnelse av kommunale eiendommer og virksomheter beliggende i Mysen. 

I fremtiden vil Eidsberg være en grend i Indre Østfold kommune, og Eidsberg-navnet vil derfor bestå. Hensikten med saken er å tydeliggjøre stedsnavn og plasseringer i nye Indre Østfold kommune.

Høringsbrev:

Fremdrift:

  • Oppstartsnotat med valg av saksordfører vedtatt i formannskap 29. mai 2019
  • Åpen høring i to uker: 13. august – 27. august 2019
  • Høringsmøte tirsdag 20. august 2019 kl. 18.00 på biblioteket
  • Frist saksfremlegg med forslag til vedtak: 1. september 2019
  • Politisk behandling: Formannskap 18. september 2019

 Høringsfrist:

Høringssvarene sendes til Eidsberg kommune på epost post@eidsberg.kommune.no innen 27. august 2019. Svarene merkes med saksnummer 19/853.

Tips en venn Skriv ut