A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kloakklukt fra Mysen renseanlegg

Rør

Driftsproblemer

Eidsberg kommune har i det siste hatt driftsproblemer med slamhåndtering og spesielt stabilisering av slammet på Mysen renseanlegg. Dette har dessverre medført at beboere i nærheten periodevis har opplevd til dels store luktproblemer herfra. Dette beklager Eidsberg kommune på det sterkeste. Problemene har vært jobbet med fra første dag, men kommunen tror at problemet nå er under kontroll, og håper det går i riktig retning. Dette vil likevel medføre at det i tiden fremover i perioder fortsatt vil kunne oppleve ubehagelig lukt fra renseanlegget. Stabilisering av slammet er en biologisk prosess som er avhengig av en bærekraftig bakterieflora som tar tid å bygge opp. For å få til dette, må det slippes ut luft, og dette medfører at en ubehagelig dunst sprer seg i nærområdet.

Vandugveien

Også i området rundt Vandugveien har kommunen problemer med lukt. Her er det iverksatt strakstiltak som kommunen håper skal bidra til at det bedres noe. Det jobbes bredt med problemene for å få på plass permanente løsninger. Dette både på renseanlegget og ledningsnettet. Disse arbeidene er omfattende og tidkrevende, slik at permanente tiltak nok ikke vil være på plass før i løpet av høsten.

Eidsberg kommune beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører for de det berører. 

Tips en venn Skriv ut