A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Melding om vedtak - Høring detaljregulering for Sletner-Brennemoen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Sletner-Brennemoen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Miljø- og teknikkutvalget 20. mai 2019, sak 19/30. 
 
Hensikten med planarbeidet er å etablere næringstomter. 

Dokumenter:


Innspill/merknader: 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes skriftlig til Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen, eller epost til post@eidsberg.kommune.no 

Høringsfristen er satt til 15. august 2019. Det er tilstrekkelig at innspillet er postlagt innen fristens utløp. 

Tips en venn Skriv ut