A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Frist for å søke om trenings- og øvelsestid i Eidsberghallen og gymsalene sesongen 2019/2020

Eidsberghallen

Alle lag og foreninger i Eidsberg kommune bes søke skriftlig om trenings- og øvelsestid i Eidsberghallen og gymsalene for sesongen 2019/2020 innen søknadsfristen 15. mai.

Informasjonsskriv og søknadsskjema:

Dette skjemaet skal fylles ut og sendes inn sammen med søknadsskjemaer for de aktuelle trenings- og øvingslokalene:

Søknadsskjema for Eidsberghallen:

Søknadsskjema for gymsaler:

Søknaden sendes til:

Søknad sendes til Eidsberg kommune v/Ellen Byng Strøm, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen. Eller på e-post til: post@eidsberg.kommune.no innen fristen 15. mai 2019.

Tips en venn Skriv ut