A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Hans og Erling Grinis stiftelse gir 17 millioner til Edwin Ruuds omsorgssenter

Grinistiftelsen

Gaven gir Eidsberg kommune mulighet til å kjøpe DPS-fløyen ved Edwin Ruuds Omsorgssenter, for å skape flere omsorgsplasser.

En stor dag for Eidsberg kommune

Hans og Erling Grinis stiftelse har stilt til disposisjon 17 millioner kroner slik at kommunen kan kjøpe DPS-fløyen ved Edwin Ruuds omsorgssenter fra Sykehuset Østfold. Eidsberg og Indre Østfold kommune har en stor vekst i innbyggertallet og behovet for sykehjemsplasser for pleietrengende øker deretter. Dette er derfor en stor dag for Eidsberg – og Indre Østfold.

Glade for å kunne bidra

Vidar Claudi-Nielsen, styreleder i Hans og Erling Grinis Stiftelse, er glad for at stiftelsen kan være behjelpelige for kommunen i en vanskelig situasjon. Styret for stiftelsen er glad for å kunne bidra med midler til dette formålet ved at vi dermed bidrar til å oppfylle ønsket fra Hans og Erling Grini, som begge har vært beboere ved Edwin Ruuds omsorgssenter. Stiftelsen ser frem til at kommunens planer kan bli realisert og at midlene derved kan gi grunnlag for tilbud om flere, fremtidige sykehjemsplasser.

Vil sørge for at Hans og Erling Grini hedres for gaven

Stiftelsen forventer at de tildelte midlene vil bli utbetalt i løpet av noen måneder og det vil for stiftelsen markere en milepæl at den største, testamentariske gaven blir fullbyrdet. I henhold til testamentet og stiftelsens vedtekter, så er det også et ønske at det ved realisering av prosjektet blir markert at det har skjedd ved midler fra Hans og Erling Grinis Stiftelse. Stiftelsen ser det derfor som naturlig at Grini-brødrene på en verdig måte blir hedret for gaven, og dette vil kommunen mer enn gjerne sørge for. Sammen med styremedlemmene Knut J. Herland og Per Ole Evjen møtte Claudi-Nielsen ordfører Erik Unaas med følge på Edwin Ruuds omsorgssenter for å overrekke sjekken på 17 millioner kroner tirsdag 12.3.2019. 

Eidsberg kommune retter en stor takk til Hans og Erling Grinis Stiftelse som ved denne svært sjenerøse gaven kan virkeliggjøre flere sykehjemsplasser, bidra til bedre folkehelse og et bedre tilbud til innbyggerne.

Tips en venn Skriv ut