A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for del av Nordre Mysen

Perspektiv Nordre Mysen fra Kulturtorget

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for del av Nordre Mysen i Eidsberg kommune. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til lovens § 17-4.

Detaljreguleringen igangsettes på bakgrunn av oppstartsmøte med Eidsberg kommune 27.11.18, samt vedtak i miljø- og teknikkutvalget 28.01.19, sak 19/07.

Dokumenter:

Forslagstiller:

Forslagstiller er selskap under stiftelse v/ Odin Gruppen AS og Plankonsulent er Odin Prosjektering AS.

Informasjon og medvirkning:

For nærmere informasjon kontakt Odin Prosjektering AS v/ Sveinung Watterdal Syversen på tlf. 938 84 725 eller på epost: sveinung@odin1.no

Innspill/merknader sendes til:

Merknadsfristen er  6. mars 2019.

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes Odin Prosjektering AS v/Sveinung Watterdal Syversen på e-post sveinung@odin1.no , eventuelt pr. post til: Odin Prosjektering AS, Munkerudtunet 10, 1164 Oslo.

Kopi kan sendes Eidsberg kommune på e-post: post@eidsberg.kommune.no. Merknader blir samlet og kommentert av Odin Prosjektering AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Tips en venn Skriv ut