A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fokus på nærvær gir resultater i Eidsberg!

Frede Christensen og Marita Billing

I ett år har Eidsberg kommune deltatt i NED-prosjektet, et samarbeid mellom KS og NAV, med hensikt å øke nærværet i kommunen. Ansvarlig for NED-arbeidet i Eidsberg kommune, HR-rådgiver Frede Christensen, har sammen med rådgiver i NAV, Marita Diskerud Billing, besøkt alle ledergruppene i kommunen med tilbud om støtte til arbeidet med å følge opp sykefravær.

Fokus i NED-prosjektet er et nært samarbeid mellom HR, NAV og nærmeste leder, tett dialog med fastlege, og ledere som vektlegger støtte til mestring og utvikling av sine medarbeidere ut fra den enkeltes kompetanse. Mestringsorientert ledelse var tema på høstens ledersamling og det har også blitt gjennomført arbeidssamlinger for ledere og ansatte med viktige diskusjoner om nærvær. Dette bidrar til å skape større åpenhet om sykefravær og rom for å jobbe med tiltak i fellesskap.


Stort engasjement

Det er tydelig at arbeidet med NED-prosjektet har gitt resultater: Det å ha en kontaktperson hos NAV er veldig positivt og gjør at lederne kan få tips og råd som sørger for en fortgang i vanskelige saker, forteller Gro Elisabeth Walberg, leder for Bo- og dagtilbudet til voksne utviklingshemmede i kommunen. Virksomheten har opplevd NED-prosjektet som noe meget positivt, og trekker frem fordelen av ha med NAV inn på møter med sykemeldte. De har et annet blikk på sakene og innehar kunnskap om hvilke virkemidler som finnes, fortsetter hun. Virksomheten knyttet resultatet av 10-faktorundersøkelsen til arbeidssamlingene som ble tilbudt gjennom NED-prosjektet. Gro forteller at samlingene skaper mye engasjement og setter i gang mange tanker hos ansatte som vi tror vil være med på å skape bedre holdninger rundt sykefravær på egne og andres vegne framover. Hun anbefaler at det settes av god tid i arbeidssamlingene.


Fortsetter i 2019

I 2018 har det primært blitt fokusert på helse- og barnehageområdet, men vi ser at tiltakene vil være nyttige også i andre virksomheter. Vi må fortsette det forebyggende arbeidet og sikre god oppfølging av de som faller utenfor arbeidslivet - samtidig er vi glade for å se at pilene peker oppover i nesten samtlige av virksomhetene i Eidsberg kommune. Vi retter en stor takk til Frede og Marita som holder i prosjektet, ledere som har tatt dette på alvor, og ikke minst: alle våre medarbeidere som kommer på jobb og bidrar hver eneste dag for å gi gode tjenester til innbyggerne våre og gode dager for kollegaer og brukere.

Tips en venn Skriv ut