A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Marit Vikingstad Udahl og Matmarkedene er vinner av arkitektur- og byutviklingsprisen

prisutdeling

Intiativtaker og ildsjel Marit Vikingstad Udahl og Matmarkedene i David Blids gate er kåret som vinner av arkitektur- og byutviklingsprisen i Mysen for 2018. 

Prisen tildeles for det arbeidet som er lagt ned for å opparbeide matmarkedene i Mysen til en viktig arena for lokale produsenter av mat og drikke. Markedene er et særdeles viktig bidrag til visjonen om å gjøre Mysen til Østlandets mest attraktive småby. 

Til daglig driver Marit Udahl kafeen i MiM-gården, Villa Mat og Mer. «Villa» har blitt et begrep på Mysen, og er synonymt med hygge, god mat, bærekraftighet og forutsigbarhet.  I 4-5 år har hun jobbet med konseptene matmarked, i år har det vært tre av dem.

Dette er juryens begrunnelse:

Matmarkedene i David Blidsgate skaper en attraktiv bruk av et sentralt byrom i Mysen. Matmarkedet bidrar til å skape byliv «mellom husene». Fokuset på kortreist handel og opplevelse er viktig for byutvikling i mindre byer som Mysen. Tyve like torgboder bidrar til et helhetlig, ryddig og estetisk pent uttrykk. Utvikling av torgbodene var initiert av Marit, og utført av kommunen i samarbeid med Trøgstad fengsel. Det er blitt et levende matmarked gjennom samarbeid mellom kommune, private og frivillige.

Matmarkedet står for omdømmebygging av Mysen i trykte og digitale medier, og en svært god synliggjøring av mat- og landbrukskommunen Eidsberg. Matmarkedene er arrangementer, men har også arkitektoniske verdier; byrommet, fasadene i gata og bevaringsverdige bygg. Dette er en vesentlig del av opplevelsen knyttet til markedet. 

Arkitektur- og byutviklingsprisen skal gå til bygninger og/ eller prosjekter som er med på å skape engasjement og byliv. Matmarkedene skaper byliv og fokus på Mysens gamle «slakterigate» som vår nye «mat og drikke-gate».

Matmarkedene er gjennomført med en kvalitet som er forbilledlig, og som kan inspirere mange næringsdrivende i Mysen og Indre Østfold. 

Øvrige finalister til årets pris

Juryen har vært opptatt av å plukke ut finalister som representerer og synliggjør nye og spennende prosjekter som er med på å løfte Mysen som Østlandets mest attraktive småby. Det finnes flere flotte eksempler på eksisterende bygninger og aktiviteter i Mysen som kan fortjene en arkitektur- og byutviklingspris. 

De to andre finalistene har vært: 

Måsan Rullepark
Skateparken er et strålende tiltak for å skape liv i bysentrum. Det kryr av brukere, både lokale og tilreisende fra andre kommuner. Parken treffer et svært viktig publikum. Her omdanner former og lekeområde omgivelser   som påvirker en stor gruppe mennesker, og det stimulerer til integrering mellom alder og kultur. Plassen legger opp til opphold av eldre personer, og aktiviteter som passer for små barn, i tillegg til hovedmålgruppen som er ungdommer. 
Utformingen er formet på en spennende måte, med en blanding av grønne elementer, både naturlige og malte. Skateparken er estetisk pent utført, og fargevalget fungerer svært godt. Det er ingen tvil om at arbeidet som er gjort er av høy kvalitet faglig sett. Måsan ungdomspark vil fremstå som en helhetlig park og ferdigstilles i 2019. 

Lys på Mølla
Lys på Mølla er en høytsvevende idé som ble til virkelighet i 2018. Lyssetting av kornsiloene på Mysen er et sterkt symbol på lokal verdiskapning gjennom generasjoner. Det forteller om Mysens rolle som by i en landbrukskommune, og forskjønner de ellers grå og mørke siloene. Prosjektet er levende, og i stadig endring. Det vekker oppsikt langt utenfor regionen vår, og er landets første permanent lyssatte kornsilo. Prosjektet er synlig for alle, eksponeres for et enormt antall mennesker pr år som kjører gjennom byen. Lys på Mølla setter Mysen på kartet. 

Hva består prisen av?

Prisen består av en plakett, som gis til byggherren og skal festes på byggverket.