A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Synnøve Rambek er ansatt som direktør for oppvekstområdet i Indre Østfold kommune

Synnøve Rambek

Indre Østfold kommune har ansatt Synnøve Rambek som direktør for oppvekstområdet.

Ansettelsesutvalget, bestående av tillitsvalgte, prosjektrådmann og ekstern konsulent har jobbet lenge med denne ansettelsen. Det har vært vurdert en rekke kandidater, både eksternt og internt. Dette har vært tidkrevende prosesser. De sterkeste kandidatene viste seg i stor grad å være interne i kommunene i dag. Prosessen endte med at dagens rådmann i Askim, Synnøve Rambek, går inn i stillingen. 

Synnøve Rambek har ledet arbeidet med oppvekstprosjektet denne høsten. Dagens rådmann i Askim ble utfordret fra flere til å gå inn i områdedirektørstilling. Samtidig synes Rambek  at arbeidet med den nye kommunen er så spennende at hun ønsket å fortsette sin yrkeskarriere i Indre Østfold kommune framfor å gå av med pensjon som hun hadde bestemt seg for tidligere. Rambek har følgelig søkt på stillingen i etterkant. 

Når Rambeks kandidatur kom på banen samlet ansettelsesutvalget seg raskt om denne løsningen. Rambek har lang og bred erfaring både fra oppvekstsektoren og som rådmann i Askim. Askim er den største kommunen som vil inngå i Indre Østfold kommune. 

Rambek sier at de siste månedene har vært en reise for henne personlig. Fra å planlegge for å være pensjonist fra den dagen Askim kommune ble avviklet, har hun blitt stadig mer motivert for å bidra til å bygge den nye kommunen generelt, og oppvekstsektoren spesielt. 

«Jeg har fra sommeren ledet delprosjektet for oppvekst i den nye kommunen og blitt veldig motivert for å realisere det vi nå arbeider med» sier Rambek. Hun peker videre på at den nye kommunen gir store muligheter til å øke kvaliteten i oppvekstsektoren. Rambek peker også på at vi på enkelte områder er inne i en samfunnsutvikling som ikke kan fortsette. «Vi må finne bedre måter å organisere støtte til barn og familier som i kortere eller lengre perioder trenger ekstra bistand» sier hun.

Prosjektrådmann Georg Smedhus er svært glad for at Rambek fortsetter. «Det er en stor fordel for den nye kommunen at rådmannen i den største «gamle» kommunen er med videre. Rambek har også en bred erfaring som er veldig relevant ovenfor oppvekstsektoren. Ansettelsen av Rambek gir oss dermed en dobbelt gevinst» sier han. Han er også glad for at flere som har signalisert at de ville gå av med pensjon når den nye kommunen ble opprettet nå signaliserer at de synes den nye kommunen er så spennende at de vil fortsette i jobben. «Det viser at erfarne personer ser at den nye kommunen kan skape mye bra for innbyggerne over tid» avslutter Smedhus.

Tips en venn Skriv ut