A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kenneth Johannessen er ansatt som direktør for helse og omsorg i Indre Østfold kommune

Kenneth Johannessen

Indre Østfold kommune har ansatt Kenneth Johannessen som direktør for helse og omsorg.

Pressemelding fra Indre Østfold kommune (5. oktober 2018)


Kenneth Johannessen er ansatt som kommunaldirektør for helse og omsorg i Indre Østfold kommune

Johannessen, som er bosatt i Ski, kommer fra stillingen som kommunalsjef for Enebakk kommune. Før dette hadde han tilsvarende stilling i Halden. Tidligere har Johannessen hatt lederjobber innen helse, sosial og rehabilitering i bl.a. Moss og Frogn kommuner.

Johannessen er utdannet sosionom. I tillegg har han utdannelse i personalledelse, og han er nå i gang med en master i helseledelse. Som i de de øvrige ansettelsene til direktørstillingene har det vært en omfattende prosess. Prosessen er gjennomført i tett samarbeid mellom prosjektrådmann, tillitsvalgte og eksternt rekrutteringsfirma. Siden det var mange gode kandidater, både internt og eksternt, har det vært viktig å ha med seg ekstern bistand i vurderingene sier prosjektrådmann Georg Smedhus.

Prosjektrådmannen trekker frem at Johannessen, som er 41 år, alt har rukket å ha flere tunge lederjobber. Særlig trekker Smedhus frem erfaringene fra Halden der Johannessen som 36-åring kom inn som kommunaldirektør i en kommune som måtte gjennom ekstremt tøffe omstillinger på kort tid.

«Her lærte jeg veldig mye, både med tanke på organisasjonsutvikling, endringsledelse og hvor viktig samhandling mellom partene er når krevende omstillingsprosesser gjennomføres. Økonomiske innstramninger, bemanningsreduksjoner og omorganiseringer er forhold som i stor grad berører enkeltmennesker direkte. Å lære av hva vi gjorde bra og hva vi kunne gjort annerledes har vært viktig for meg i tiden etterpå. Når man gjennomfører så vidt store endringer, er det klart det er ting man i ettertid ser man kunne gjort annerledes og bedre. Denne læringen er det viktig for meg å ta med videre inn i nye prosesser» sier Johannessen før han fortsetter: «Jeg har lært mye om betydningen av god og tidlig dialog med ulike parter, og opplever at ny erfaring hele tiden utvikler meg som leder».

Rådmann Georg Smedhus er glad for å få Johannessen med seg på laget. «Johannessen har mye god omstillingserfaring å ta med seg til Indre Østfold. Det at man som relativt ung leder har opplevd å stå i så tøffe omstillinger, og samtidig viser at han har solid evne til å reflektere godt over disse prosessene på godt og vondt er en god ballast. Hans erfaring supplerer også erfaringen til de andre i ledergruppen på en god måte.» sier Smedhus. Han legger til at han opplever Johannessen som en tydelig leder med stor kunnskap om helse og omsorgssektoren, samtidig som han er en person som er reelt ute etter å lytte til de rundt seg. «Han er tydelig på at han ikke kommer med noe fasitsvar til Indre Østfold, samtidig som han har erfaring til å bidra til at vi får stilt gode spørsmål og kjørt de prosesser som er nødvendige når 5 kommuner skal bli til en» avslutter Smedhus.

Det er enda ikke avklart når Johannessen begynner. 

Tips en venn Skriv ut