A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eidsberg helsestasjon tilbyr influensavaksine til kommunens beboere fra fylte 65 år og personer i risikogrupper

Influensa.JPG

Tid:

 • Fredag 25. oktober kl. 10.00 - 14.00
 • Fredag 01. november kl. 10.00 - 14.00

Sted:

Familiesenteret, Kløverveien 2, Mysen

Pris:

Kr. 200,-  Fortrinnsvis betaling med kort eller Vipps.

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:
  o Diabetes, type 1 og 2
  o Kronisk luftveissykdom
  o Kronisk hjerte- og karsykdom
  o Kronisk leversvikt
  o Kronisk nyresvikt
  o Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  o Nedsatt immunforsvar
  o Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  o Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Influensavaksine er også anbefalt til:

 • Husstandskontakter til pasienter med svekket immunforsvar bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte pasienten.
 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for pasientene.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Influensavaksine har følgende virkninger:

 • Gjør folk mindre syke
 • Færre trenger innleggelse i sykehus
 • Færre får varig svekket helse
 • Reduserer risiko for komplikasjoner hos gravide og foster
 • Redder liv

Pneumokokkvaksine kan tas samtidig med influensavaksinen. Pneumokokk er en bakterie som forårsaker lungebetennelse. Mange som er i risikogruppen for influensa er også i risiko for å få lungebetennelse. Pneumokokkvaksinen tas hvert 5 år.

Snakk med fastlegen din om du er i tvil om du skal ta influensavaksine og/eller pneumokokkvaksine.

Influensaviruset endrer seg litt fra år til år og derfor er det nødvendig med ny vaksine hvert år. Gjennomgått sykdom kan gi beskyttelse inntil viruset gjør en større endring. Ved et helt nytt virus har få eller ingen motstandsstoffer i kroppen og mange blir syke.

Hva er influensa?

Influensa er en virusinfeksjon som gir feber og smerter i kroppen, i tillegg til luftveissymptomer. Vanligvis blir 5-10% av befolkningen syke i løpet av en sesong. Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, nedsatt allmenntilstand og tørrhoste. Det kan komme komplikasjoner ved influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse ofte være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Influensa smitter ved dråpesmitte, direkte fra en som er syk f.eks ved hoste eller nysing eller smittestoffer som svever en tid i luften.

Influensavaksine kan ikke gi influensasykdom.

Vaner som forebygger influensa:

 • God hånd -og hostehygiene forebygger smitte
 • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk og vask deretter hendene
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Kilde : Folkehelseinstituttet

Tips en venn Skriv ut