A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Landets første avanserte geriatriske sykepleier omtalt i VG!

Wenche Hammer er ansatt i Eidsberg kommune og var en av elleve studenter som i 2014 fullførte masterstudiet Avansert geriatrisk sykepleier!

Onsdag 15. februar hadde VG omtale av arbeidet Wenche sammen med kollegaer i hjemmebaserte tjenester har igangsatt.

Galleri

Wenche Hammer
Wenche Hammer

Wenche startet på Universitetet i Oslo på det første kullet høsten 2011 og fullførte i juni 2014 det treårige masterstudiet. Studiet har hatt særlig fokus rundt aldringsprosesser, sykdomslære, farmakologi og systematiske helseundersøkelser og hvordan man både kan forebygge og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere funksjonssvikt. I sin masteroppgave utførte Wenche et systematisk litteratursøk med påfølgende analyse omkring "Tiltak for å hindre uønskede reinnleggelser i sykehus av multisyke skrøpelige eldre". 

Wenche, som før studiet var avdelingssykepleier i hjemmetjenesten, ble fra 2014 koordinator og ansvarlig for virtuell avdeling, der hun hadde hovedansvar for å følge opp pasienter utskrevet fra sykehus/Helsehus med særskilt behov den første tiden etter utskrivningen. Dette foregikk i nært samarbeid med pasienten, fastlege, pårørende, sykehus, fysio/ergoterapeuter og hjemmetjenesten/andre virksomheter.

Rapport fra første pilot (2014/2015) om Virtuell avdeling er tilgjengelig her

Rapport fra hovedprosjekt 2016 (kommunene Eidsberg og Askim) kan leses her.

Lenke til VGs omtale (bak betalingsmur)

Andre omtaler:

Omtale hos Norsk Sykepleierforbund

Nyhetssak hos NRK Østfold

Omtale om AGS-studiet hos Universitetet i Oslo

Tips en venn Skriv ut