A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole/FAU

Foreldrekontakt Mysen skole

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene på trinnet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samt aktive pådrivere for godt klassemiljø og hjem/skole samarbeid.

Foreldrekontakter skoleåret 2017/2018

Her finner du liste over foreldrekontakter skoleåret 2017/2018

Informasjonsmal for nye foreldrekontakter

Dette dokumentet er ment som en hjelp til nye foreldrekontakter. PDF document ODT document

Valg av foreldrekontakter

Det velges en representant fra hvert trinn som sitter i 2 år. Valget av foreldrekontakt fra hvert trinn foretas på siste foreldremøte på våren.
Unntaket er 1. trinn.  Foreldrekontakter velges på første foreldremøte på 1. trinn på høsten. Det velges da 1 foreldrekontakt som sitter i 2 år og en som sitter i 1 år. På denne måten legges det til rette for en kontinuitet at det alltid er en foreldrekontakt med erfaring.

Det vil med denne ordningen alltid være to foreldrekontakter i hver klasse.

Hver klasse skal ha en FAU representant. Representanten velges for 2 år av gangen fom. 2 trinn.

Utskifting av FAU-medlemmer Mysen skole.JPG

Klassekontaktene merket med grønt er de som skal skiftes ut. 

Hvilke generelle oppgaver har foreldrekontaktene?

 • Delta på vårens samarbeidsmøte mellom skoleledelsen og foreldrekontaktene. Skoleledelsen innkaller til samarbeidsmøte med samtlige foreldrekontakter og trinnlærere rett etter skolestart.
 • Legge til rette for tiltak som bidrar til et godt klassemiljø
 • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til trinnets FAU repr.
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte
 • Ivareta klassekassene
 • Sørge for at nye foreldrekontakter ( samt FAU repr.hvis nåværende har sittet 2 år) blir valgt på vårens foreldremøter og at disse blir informert om sine oppgaver


Trinnvise oppgaver

 • 3. trinn Foreldrekontaktene nedsettes som valgkomite for valg av ny FAU leder på våren i oddetallsår. Selve valget foregår på årsmøte i FAU tredje uken i september.
 • 5. trinn   Foreldrekontaktene står for gjennomføringen av 17. maiarrangementet på skolen i samarbeid med FAU. I tillegg må også foreldrene bidra til gjennomføringen i form av vakter i kiosk, leker osv. Alle trinn må bidra i forhold til tilrettelegging av leker. Alle foreldrekontakter (- 5 trinn) på hvert trinn har ansvar for en lek på skoleplassen.
 • 6. trinn  Foreldrekontaktene og andre foreldre på trinnet stiller som serveringshjelp på sommeravslutningen til 7. trinn
 • 7. trinn Langballkamp på 17 mai. Skoleavslutning med servering i regi av foreldre  


Sosiale arrangement

I årshjulet som viser FAU og foreldrekontaktsamarbeidet med skoleledelsen står sosiale arrangement i regi av foreldrekontaktene oppført.

Det er foreldrekontaktene som står for jule- og sommeravslutning, samt et sosiale arrangement i februar/ mars. Aktivitet utover dette er opp til foreldrekontaktene.

Her er tips til arrangementer

 • Disco kulturtorget
 • Karneval
 • Vinteraktivitetsdag Høytorp fort
 • Sommeravslnting Kirkåsparken
 • Sommeravslutning Folkenborg museum
 • Spillkveld ( samarbeid skolen)
 • Eventyrkveld ( samarbeid skolen)
 • Avslutning på Einarbu i forbindelse med Eidsbergrunden i 4 trinn

Foreldrekontakten oppfordres også til å dra i gang trinnvise foreldresammnekomster-Dvs. sosial samling av foreldre uten barm. Uformell foreldrekontakt legger godt grunnlag for enda bedre skole/ hjem samarbeid.

Økonomi

Fau anbefaler at hvert trinn oppretter en klassekasse f.o.m. 1. trinn for å sikre økonomien. Et alternativ til klassekasse kan være loddsalg ved jule- og sommeravslutninger. Foreldrekontaktene på trinnene må bli enige om dette.

Inntektene brukes til:

 • bidrag til sommer – og juleavslutning
 • gave lærere
 • sosiale sammenkomster
 • bidrag til skolepatrulje
 • dekke ekstra utgifter til avslutningen 7 trinn
Tips en venn Skriv ut