A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Tenor skole

Alle artikler

Elevrådene i Eidsberg 2019

Ungdataundersøkelse - hvordan er det å være ungdom i Eidsbergskolen?

I 2018 gjennomførte elever fra 5.-7. trinn ved Eidsbergskolen Ungdatajunior undersøkelsen, dette er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres også på ungdomsskole og videregående skole. For første gang skulle vi også kartlegge de eldste på barneskolen, med spørsmål om hvordan de har det med seg selv, i sin familie, sitt miljø, søvn, venner og sosiale medier.

Ferieaktiviteter

Ferieaktiviteter 2019

Mange har begynt å planlegge sommerferien allerede. Skal du være hjemme i sommer? Det er mye gøy å være med på i Indre Østfold.

Elevrådsrepresentanter møtes

Elevrådssamling om søvn, utestenging og SoME

Ungdomskontakt i Eidsberg kommune, Stine Furnes, inviterte elevrådene fra barneskolene i Eidsberg til Ungdata junior-samling.

Gutt er syk og slapper av

For syk for skolen?

De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet bør være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.

Dataspill, aldergrense

Dataspill: Aldersgrenser

Dataspill er merket med aldersgrenser for å gi en anbefaling om hvor gamle barna bør være for å spille. Disse grensene er satt for å beskytte barn og unge, fordi dataspill også har et stort voksent publikum.

Akebilde

Vinter på skolen vår

Her er det litt informasjon om hvordan vi gjør det når det er snø hos oss.

Røre dag

RØRE aktivitetsdag på Tenor skole

På Tenor skole er det mange glade og aktive barn. I dag har vi fyrt opp i bålpanna og elevene koser seg med ski, akebrett, snølek og skøyter. 

juleforestilling

Juleavslutning – mer enn kos

Forberedelser og øving til juleavslutningen kan fylle store deler av skoledagene i desember. Da er det viktig å vite at i arbeidet med en juleforestilling ligger det faglig læring, personlig utvikling og styrking av fellesskap og tilhørighet.

Ungdom og foresatte

Hjelp, vi er ungdomsforeldre

Å gå fra å være barneforelder til ungdomsforelder kan være en stor overgang. Relasjonen forandrer seg, utfordringene og bekymringene er nye. Hva er viktig å huske på for å bevare et godt forhold til ungdommen?

forelder og barn_ib

Hva slags forelder er du?

Hva slags forelder du er påvirkes av verdiene og erfaringene dine. Noen foreldre lar magefølelsen styre dem i rollen, mens andre har et helt bevisst forhold til hvordan de er som foreldre.