A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/SFO/SFO - priser

Priser SFO

Priser for skolefritidsordningen i Eidsberg kommune fra 1. januar 2019:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

Priser for skolefritidsordning/SFO i Eidsberg:
Størrelse på plass Pris pr. måned Pris for mat pr. måned
 100% plass kr. 2 940 kr. 260
 80% plass kr. 2 510 kr. 210
 60% plass kr. 1 910 kr. 170
 50% plass kr. 1 620 kr. 140
 40% plass kr. 1 310 kr. 120
Dagtilbud inkl. kost kr. 350  
  • Søskenmoderasjon gis med 30% til barn nr. 2 og 50% til barn nr. 3. Moderasjonen regnes fra laveste plassomfang.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.
  • Dagtilbud defineres som kjøp av tilfeldige enkeltdager for de som allerede benytter seg av kommunens SFO-tilbud.