A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Edwin Ruuds Omsorgssenter

Edwin Ruuds Omsorgssenter

Edwin Ruuds omsorgssenter

Virksomhetsleder: Jan-Erik Eide
Epost: jan.erik.hakonsen.eide@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00

Edwin Ruuds Omsorgssenter ivaretar ulike tjenester, oppgaver og behov som del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Senteret har både sykehjem og omsorgsboliger, som skal levere tjenester med kvalitet og i et omfang som møter brukernes behov på en faglig forsvarlig måte. Sykehjemmet yter tjenester innen rehabilitering, korttid og avlastningsopphold i tillegg til et botilbud med heldøgns omsorg.

Kontaktpersoner:

Edwin Ruuds Omsorgssenter Ansvarlig
Omsorgsboligene Marinette Henriksson
Avdeling 1: Fossumkroken, Velhaven og Dagsenter Lene L. Skullerud
Avdeling 2: 2.etasje Stine Eknes
Avdeling 3: 3. etasje Ina Blågstad
Kjøkken Sondre Haslerud Stjern

 
Henvendelser bes rettes til e-post: post@eidsberg.kommune.no eller telefon 69 70 20 00.
 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

Eidsberg er vertskommune for en satsning initiert av Stortinget innen fag- og tjenesteutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ansatte tilknyttet senteret har sine kontorer ved Edwin Ruud. Les mer på egen side og felles, nasjonal nettside: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold