A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Hjelp og tjenester i hjemmet/Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Helsepersonell fra hjemmebaserte tjenester bistår enkeltpersoner og familier i situasjoner der personene selv ikke kan ivareta sin egen helse. Dette kan være for en kort periode eller over lang tid.

Hvordan søker jeg?

Benytt: Søknadsskjema omsorgstjenesten - skjema til utskrift der du beskriver hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og du får et forslag om et helsetilbud som vurderes som best for deg. Søknadsskjema sendes Eidsberg kommune v/Forvaltningskontoret, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen.

Kan jeg ringe?  Ja:

  • Mandag til fredag mellom 09.00 og 15.00 kan du ringe Servicekontoret, tlf 69 70 20 00 for videreformidling
  • Utenfor overnevnte tidsrom (ettermiddag, kveld, natt, helg og høytidsdager) kan du ringe en talepostkasse, tlf. 69 70 22 77 for å legge igjen beskjed (som spilles av flere ganger hver vakt). Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer!

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis. Pris for 2018 for praktisk bistand/hjemmehjelp basert på husstandens inntekt:

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag Grunnbeløp Timesats Utgiftstak pr. måned
Inntil 187.268 Under 2 G Ihht. statlig sats: kr. 205
kr. 187.269-280.902 2-3 G kr. 284 kr. 852
kr. 280.903-374.536 3-4 G kr. 284 kr. 1704
kr. 374.537-468.170 4-5 G kr. 284 kr. 2272
fra kr. 468.171 og oppover 5 G og over kr. 284 kr. 2840


Informasjonsbrosjyrer:

Tips en venn Skriv ut