A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn forslag til planprogram for retting av feil i kommuneplanen 2015-2027

Retting av feil i kommuneplan

Formannskapet vedtok i møte 28. november, sak 18/84 å varsle oppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven §11-12 og § 11-13.

Dokumenter:


Innspill/medvirkning:

Skriftlige innspill merkes med "innspill til planprogram for retting av feil i kommuneplanen" og kan sendes som:
e-post til post@eidsberg.kommune.no eller som post til Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen.
Frist for innspill er 14. januar 2019.

 

Tips en venn Skriv ut