A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Opsahlåsen nordøst i Eidsberg kommune

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Opsahlåsen nordøst i Mysen. Planområdet grenser mot bebyggelsen i Opsahlåsen i vest, og omfatter hovedsakelig GBNR. 57/460, 57/87, 57/91 m. fl.

Forslagsstiller er Eidsberg kommune. Norconsult AS er plankonsulent.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligbebyggelse.

Merknader og spørsmål til oppstart av planarbeidet sendes til Norconsult AS, Trøgstadveien 4 B, 1830 Askim eller til Mari.Hogas.Steen@norconsult.com

Varslingsdokumentene finner du her:

 Frist for merknader er 12. desember 2017.

Tips en venn Skriv ut