A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

Nyheter og prosjekter

Velkommen til informasjonsmøte om ABC-studieløpene tirsdag 22. januar

17. desember 2018

Utviklingssenteret tilbyr de ulike ABC-studieløpene, på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold og Kompetansetjenesten Aldring og helse. Vi ønsker å informere, svare på spørsmål og ha dialog med kommunene i Østfold. 22. januar ønsker vi velkommen til informasjonsmøte.

 

illustrasjonsbilde

Kommende kurs, seminarer og konferanser

17. desember 2018

Oversikt over kjente tilbud til helsepersonell omtales her. Kontakt Eivind Bjørnstad (mail) hvis ønske om å publisere fagkurs/seminarer og samlinger på denne nettsiden!

velferdsteknologi medisin

Juridiske rammer - "Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi" tilbys våren 2019. Vil du ha en rest(studie)plass?

12. desember 2018

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester samarbeider med Høgskolen i Østfold også om modul 2 for studiet, som nå kan søkes på. Første samling er i mars 2019, det er totalt 9 undervisningsdager og avsluttende individuell skriftlig hjemmeeksamen i mai/juni. Les mer på nettsiden. Det er noen få ledige studieplasser på restetorget nå (først til mølla!).  

Søkere som ikke har formell kompetanse, eller ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (mottar da kursbevis hvis arbeidskrav godkjennes). 

Bildet er lånt fra Østfoldfirmaet Dignio, som er leverandør av flere velferdsteknologiske løsninger. 

pårørendeskole

Pårørendeskole for Indre Østfold starter i februar 2019

07. desember 2018

Eidsberg kommune, Utviklingssenteret og Aldring og helse ønsker pårørende til personer med utviklingshemming velkommen! Det er fire samlinger som foregår tirsdag kveld fra 18.00 til 21.00 i uke 6, 7, 9 og 10 (opphold i vinterferien).

HIØ

Vi oppfordrer kommuner til å søke samarbeidsmidler med Høgskolen i Østfold

21. november 2018

Første søknadsfrist er 15. februar 2019. Benytt muligheten til å foreslå innovative, nødvendige og/eller andre satsninger for felles utbytte mellom høgskolens studenter og ansatte og kommuners innbyggere og ansatte. Vi oppfordrer interesserte kommuner til å ta kontakt med Høgskolen.

Ikke tid

Velkommen til læringsnettverk i pasient- og brukersikkerhet - UTSATT

19. november 2018

Utviklingssenteret inviterer til læringsnettverk i "Ledelse av pasient- og brukersikkerhet". Vi benytter tiltakspakker, materiell og samarbeider tett med Pasientsikkerhetsprogrammet. 

Læringsnettverket er utsatt! Planlagt samling i desember 2018 vil bli gjennomført senere.