A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Tilskudd til transport for mennesker med nedsatt funksjonsevne - søknadsfrist 10. november

Rullestol

Mennesker med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i Eidsberg kommune, og som er avhengig av dør-til-dør transport, for eksempel drosje, kan søke om støtte til transportutgifter for år 2019. 

Kommunen har begrenset antall hjemler og må foreta en prioritering på bakgrunn av kriteriene for tildeling. 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema kan du skrive ut her; Transporttjenesten ("Taxi-lapper") søknadsskjema - skjema til utskrift eller fås ved henvendelse til Servicekontoret på tlf. 69 70 20 00.

Utfyllende legeerklæring må følge søknaden.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist er 10. november 2018.

Mer informasjon:

Tildelingskriterier og mer informasjon om ordningen finner du her: http://www.eidsberg.kommune.no/transportstoette-tt-kort.378051.no.html

Tips en venn Skriv ut