A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP-tilskudd) søknadsfrist 15. oktober

Ekrapsåker

Regionale miljøtilskudd skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Søknadsfristen er 15. oktober 2017, men du kan sende inn søknad fra 1. august.

Søknadsskjema:

Alle skal søke via elektronisk søknadsskjema på Altinn: Søknad om regionalt miljøtilskudd

Veileder/informasjonsbrosjyre:

Hvordan søke elektronisk! RMP - Steg for steg 2017

Her finner du en veileder og foreløpige satser for RMP 2017-2018

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og godkjente beitelag kan søke om tilskudd. For mer informasjon, se Landbruksdirektoratets hjemmeside eller ta kontakt med landbrukskontoret.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 15. oktober 2017, men du kan sende inn søknad fra 1. august.

Trenger du hjelp til å søke?

Har du ikke tilgang på PC eller trenger hjelp til innlogging er Landbrukskontoret behjelpelig, men avtal gjerne tiden på forhånd. Husk å ta med bankbrikke eller kodeark fra Skatteetaten.

Tips en venn Skriv ut