A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Tid for å søke om kulturmidler og arrangementsstøtte

Momskompensasjon

Eidsberg kommune utlyser midler til grunnstøtte og drifts-/aktivitetsstøtte til organisasjoner i Eidsberg kommune. Støtten gis til organisasjoner som har medlemmer under 20 år og til pensjonistforeninger. For å bli behandlet må søknaden inneholde regnskap for siste år, samt oppdatert medlemsliste med fødselsår.

Tilskudd til allment kulturarbeid

Alle søknader skal sendes inn elektronisk innen fristen 31. mars 2019.

Retningslinjer:
Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Eidsberg

Søknadsskjema:
Søknad om tilskudd til kulturformål
Ta vare på kvittering etter innsendt skjema.
 

Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Lag og foreninger kan søke om støtte til planlagte og budsjetterte arrangementer. 
Søknadsfristen er 31. mars og 15. oktober.
Alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Søknadsskjema:
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknadsskjema
Ta vare på kvittering etter innsendt skjema.

Tips en venn Skriv ut