A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Søk om tilskudd for tiltak mot barnefattigdom for 2018

Et barn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner oppfordres til å søke om økonomisk støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er 8. desember 2017. Det søkes via Bufdirs søknadsportal for tilskudd, og man bruker samme innloggingsinformasjon som på Altinn. Søknadsskjemaet er allerede åpent for søknader.

Søknadsskjema

Les mer om ordningen og finn lenke til søknadsskjema her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Tips en venn Skriv ut