A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Søk om Grendeutviklingsmidler 2018

Barn som spiller fotball

For første gang kan frivillige lag og foreninger i grendene i Eidsberg kommune søke om tilskudd fra kommunens grendeutviklingsmidler. Det gis støtte til større tiltak som møteplasser, nærmiljøanlegg, kultur- og idrettsanlegg og fysisk infrastruktur. Midlene gis til investeringer, som er permanent allment tilgjengelig, og universelt utformet. Søker må ha organisasjonsnummer og være registrert i frivilligregisteret. Se retningslinjer for mål og kriterier, og kart for avgrensing søkere utenfor Mysen.

Retningslinjer og mer informasjon:

Søknadsskjema:

Lenke til søknadsskjema: https://eidsberg.induct.no/login/

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 15. mars 2018

Støtte til drift, arrangementer eller aktiviteter:

For søknader om støtte til drift, arrangementer eller aktiviteter, henvises det til kommunens kultur- og arrangementsmidler, som du finner informasjon om her: http://www.eidsberg.kommune.no/stipend-priser-og-stoetteordninger.233796.no.html

 

 

Tips en venn Skriv ut