A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Målsettingen med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse, og å forebygge sykdommer og skader.

Skolehelsetjenesten er en naturlig fortsettelse av arbeidet ved helsestasjonen. Hensikten med skolehelsetjenesten er ikke å behandle sykdom, da skal fastlegen benyttes. Helsesøster har fast kontortid ved hver skole. Det er helsesøster ved den enkelte skole som administrerer skolehelsearbeidet.

Helsesøster vil høre på det du sier og finne løsninger sammen med deg. Noen ganger kan det være aktuelt å samarbeide med andre fagpersoner, for å hjelpe på best mulig måte.

Informasjonsbrosjyre

Last ned informasjonsbrosjyren her: Skolehelsetjenesten

Skolelege og skolefysioterapeut

Lege/fysioterapeut Navn
Skolefysioterapeut Ingrid Brattås 
Skolelege Lucja Larsson


Kontaktinformasjon til helsesøster

Skole Helsesøster Telefon
Mysen skole Aud Marita Tjelmeland 400 31 305
Tenor skole Kristine Buer Helle 459 75 363
Hærland skole Kristine Buer Helle 495 75 363
Trømborg skole Kari-Johanne Myhren 926 64 991
Kirkefjerdingen skole Kari-Johanne Myhren 926 64 991
Eidsberg ungdomsskole Christine Noreng Dahl 400 35 693
Mysen videregående skole Inger Lande Haugen / Grethe Stople 913 15 109 / 916 97 550

 

Tips en venn Skriv ut