A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Prosjekt URO – kompetanseheving for barnehageansatte i Eidsberg

Prosjekt URO høsten 2017

Eidsbergbarnehagen er i gang med kompetansehevende samarbeid med Regionssenter for barn og unges psykiske helse (R-Bup Øst og Sør).

Høsten 2017 deltar en gruppe fagarbeidere og pedagoger fra de ulike barnehagene i Eidsberg på opplæring i URO metoden, i regi av R-Bup Øst og Sør.
URO er en metode for alle som jobber med barn og unge og familier, og som gir fagpersonell redskaper og større trygghet til å ta opp bekymringer med utgangspunkt i egen uro.
Metoden er anerkjennende og støttende, og hovedtanken er å fremme dialog og samarbeid på et tidligst mulig tidspunkt.
Sosionom med master i helsefremmende arbeid Leol Mekonen, studieleder med kompetanse innen sosial ulikhet, sosialpolitikk, brukermedvirkning og etniske minoriteter og psykososialt arbeid Elisabeth Hellzèn, og seksjonsleder for utdanning førstelinjetjenester Inger Hodne, alle fra R- Bup Øst og Sør, står for opplæringen, som går over tre samlinger fra september til desember.

Tips en venn Skriv ut