A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Prosjekt: Lys på Mølla

Prosjekt Lys på Mølla. Foto Strøm Arkitektur og Atelier JW

Kornsiloene på Mysen er allerede et landemerke i Eidsberg. Det har i flere år vært snakket om hvilke muligheter som finnes for «å gjøre noe» med kornsiloen i Mysen sentrum; det være seg som kunstprosjekt, dekorering eller belysning. Siden 2015 har det vært gjort sonderinger av belysning av kornsiloene på Mølla, og det har også vært utført en prøvebelysning for å visualisere ideene.

Forprosjekt

Det er utarbeidet et forprosjekt av Redlight Design for å gi et estimert budsjett for gjennomføring av fasadebelysning på Mysen Kornsilo og Mølle. Styring av belysningen skjer helt automatisk. Man legger inn tidsstyring, og man kan også legge inn fjernstyring av anlegget dersom man ønsker å endre designet/farger etc. Man kan utarbeide flere goboer (en type sjablong med bilde). Goboen er et stillbilde, mens farger kan være dynamisk. Man skal ikke kjøre film med dette konseptet, det krever helt andre armaturer enn for stillbilde. Investeringen har en varighet på inntil 20 år. Budsjettestimatet tilsier en ramme på ca. 1 000 000 kr på investeringen. For prosjektet ønsker det å sikre drift på minst 10 år, slik at ønsket tilgjengelig beløp er 1 100 000 kr.

Involverte aktører

Eidsberg kommune v/ byutvikler er initiativtaker til gjennomføring av prosjektet. Lys på Mølla er en del av byutviklers tiltaksplan for 2017. Kommunen vil være eier av prosjektet, og også ansvarlig for innkjøp av installasjon og programmering av innhold. Drift, vedlikehold og teknisk drift vil og for teknisk drift.
Mysen Kornsilo og Mølle har vært involvert gjennom hele prosessen fra 2015 og er det fortsatt. De stiller «lerret» til disposisjon, og ønsker også å støtte en finansiering av prosjektet.
Statens Vegvesen har vært involvert, og stiller seg udelt positive til prosjektet. De berømmer initiativet fra Eidsberg og Mysen.
Prosjektet har andre involverte parter som Innovi og Mysenbyen. Det har blitt skapt et engasjement og en begeistring hos folk og næringsliv i Mysen og Eidsberg for prosjektet, som danner grunnlaget for at kommunen har vedtatt å realisere dette gjennom byutviklers portefølje.

Innsamlingsstafett

Gjennom arbeidet med dette prosjektet har det vært mange positive aktører blant Eidsbergs næringsliv og befolkning. Nå starter en innsamlingsstafett, for å finansiere prosjektet. Flere har allerede initiert at de ønsker å delta. Bli med på å bidra til å bygge et fyrtårn i Mysen, som vi i fellesskap kan være stolte av!

Les mer om fremgangsmåten her: Prosjekt Lys på Mølla - Fremgangsmåte.

Visualiseringer/eksempelbilder

Eksemplene kan/ vil fravike fra endelig resultat. Goboene skal være stillbilder/maler, uten bevegelse. Reklame, informasjon og blinkende lys unngås. Lyset skal være dempet, og hensynet til naboer skal ivaretas i forhold til lysstyrke og brukstider. Uttrykket og fargene kan endres med både årstider og tid på døgnet. I årene som kommer kan ulike grupper/ kunstnere bli invitert til å lage motiv til installasjonen.

Foto: Strøm Arkitektur og Atelier JW

Tips en venn Skriv ut