A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Pressemelding: Eidsbergskolen – hvor går vi?

Eidsbergskolen – hvor går vi? Det er spørsmålet som skal besvares i denne saken. Spørsmålet er ikke basert på her og nå, men på hvor vi ønsker å være om 20-30 år frem i tid. For å imøtekomme fremtidens krav til kvalitet og et likeverdig opplæringstilbud er et viktig retningsvalg å satse på en ny skole sentralt plassert i Eidsberg. Dette vil danne grunnlaget for en solid og fremtidsrettet grunnskole med mulighet for gode løsninger på samdrift og sambruk både av skole, bibliotek, idretts- og svømmehall. Dette i tråd med forventet befolkningsvekst og utvikling. På bakgrunn av hensyn knyttet til kvalitet i tjenestene, økonomi og samfunnsmessige forhold, anbefaler rådmannen at det tas et retningsvalg for fremtiden som sikrer grunnlaget for gode fremtidige tjenester i Eidsberg.  Rådmannen innstiller derfor på at det bygges en ny skole i Mysen og at de fire grendeskolene avvikles. Dette er i tråd med Agenda Kaupang sin anbefaling i rapporten Eidsbergskolen – hvor går vi?

Rådmannens innstilling ble presentert for kommunestyret torsdag kveld.

Sakspapirer vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmeside i løpet av lørdag 20. mai 2017.

Tips en venn Skriv ut