A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/PPT Indre Østfold

PPT Indre Østfold

PPT Indre Østfold

Felles Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad

Kontoradresse: Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen.
Telefon: 69 84 59 20
E-post: ppt@eidsberg.kommune.no

Mandat

Den Pedagogisk-psykologiske tjenesten er forankret i Opplæringslova § 5-6. Her heter det:

"Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta."

Målgruppe

PP-tjenesten er en hjelpetjeneste for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år.
PP-tjenesten kan også være sakkyndig for voksne som vil ha behov for spesialundervisning.

Henvisning

Henvisning til PPT skjer skriftlig. Henvisningsskjema finner du ved å trykke på denne linken.

Dokumenter

Ansatte
Navn: Stilling: E-post
Trond Andreas Enger Leder trond.andreas.enger@eidsberg.kommune.no
Else Faugli Sekretær else.faugli@eidsberg.kommune.no
Hege Støten Wilhelmsen Ped.psyk. rådgiver hege.stoten.wilhelmsen@eidsberg.kommune.no
Madeleine Milo Kleven Ped.psyk. rådgiver madeleine.milo.kleven@eidsberg.kommune.no
Torunn Eriksen Ped.psyk. rådgiver torunn.eriksen@eidsberg.kommune.no
Cathrine Bunæs Ped.psyk. rådgiver cathrine.bunes@eidsberg.kommune.no
Kjerstin Solberg Spesialpedagog kjerstin.solberg@eidsberg.kommune.no
Liv Anette Tjernes Haga Ped.psyk. rådgiver liv.anette.tjernaes.haga@eidsberg.kommune.no
Malin Onstad Ped.psyk. rådgiver malin.onstad@eidsberg.kommune.no
Lars Petter Krog Spesialpedagog lars.petter.krog@eidsberg.kommune.no
Gry Elisabeth Nelle Bakli Ped.psyk. rådgiver gry.elisabeth.nelle.bakli@eidsberg.kommune.no


PPT på tolv språk

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om PPT på tolv språk - Du finner det ved å klikke på denne linken.

Tips en venn Skriv ut