A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Pårørendeskole for Indre Østfold starter i februar 2019

pårørendeskole

Eidsberg kommune, Utviklingssenteret og Aldring og helse ønsker pårørende til personer med utviklingshemming velkommen! Det er fire samlinger som foregår tirsdag kveld fra 18.00 til 21.00 i uke 6, 7, 9 og 10 (opphold i vinterferien).

Pårørendeskolen i Indre Østfold starter med første samling 5. februar 2019 kl. 18.00. Det vil foregå i Mysen sentrum (lokaler i Ordfører Voldens vei 1). 

Dette er et kurstilbud til deg som er pårørende til en person med utviklingshemming over 40 år. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om aldring, demens og palliativ omsorg for personer med utviklingshemming. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Mål for kurstilbudet er å få innsikt i aldring og palliativ omsorg, økt kunnskap om demenssykdommer, støtte ved å møte andre pårørende i samme situasjon og også bidra til at pårørende får bedre kjennskap til aktuelle lover.

Det er fire samlinger. Temaer blir bl.a. aldring, demens, lovverk og palliativ omsorg. Vi har fått med oss disse foreleserne: Frode Kibsgaard Larsen (Aldring og helse), Ann Karin Helgesen (Høgskolen i Østfold), Marianne M. Røen og Hege Østbye (Eidsberg kommune).

Ingen deltageravgift. Enkel servering. Kursledere er Mona Bekkhus-Wetterberg og Marit Berger.

Påmelding innen 10. januar til kursleder Marit Berger på telefon 404 13 034 eller på mail marit.berger@eidsberg.kommune.no.

Vi har fått inspirasjon og tips bl.a. fra en fagrapport fra 2013, som kan leses her: https://www.aldringoghelse.no/utviklingshemning/

Tips en venn Skriv ut