A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

Oversikt over ulike ABC-samlinger

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold samarbeider med Aldring og helse samt Fylkesmannen for å tilføre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene faglig påfyll og eksempler for god praksis i eget arbeid.

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseheving som omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper i de ulike kommunene og halvårlige fagseminarer med undervisning. Fremmøte på heldagssamlinger og i studiegrupper vil, etter godkjent gjennomføring, gi ABC-bevis fra Aldring og helse.

Deltagerne skal lese temahefter som grunnlag for faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte studiegrupper. Vanligvis gjennomføres en perm (10-12 temahefter per perm) over et år, som starter med et heldagsseminar og et seminar midtveis i studieåret.

ABC-permene kjøpes av arbeidsgivere direkte fra Aldring og helse. Marit Berger er kontaktperson for Mitt livs ABC. Eivind Bjørnstad er kontaktperson for Demensomsorgens, Eldreomsorgens og Velferdsteknologiens ABC.

Seminardager med program legges ut her så snart de er klare:

Mitt livs ABC: seminar i kommunestyresalen, Rakkestad 22. mars

Demensomsorgens ABC - perm 1: seminar på Ekholt i Rygge 23. april samt Trøgstad ___ (dato kommer!).

Demensomsorgens ABC - perm 2: seminar på Folkets hus, Halden 20. april

Psykiske sykdommer i eldre år: seminar på Orkerød sykehjem 5. april samt i Kommunestyresalen, Våler 27. april.

 

Les mer om ABC-ordningen i informasjonshefte fra Aldring og helse 

Tips en venn Skriv ut