A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Ordfører

Nye kommune – store muligheter

Ordfører Erik Unaas hilser

Stortinget har vedtatt at Eidsberg sammen med Trøgstad, Askim, Spydeberg og Hobøl fra 1. januar 2020 skal danne ny kommune i Indre Østfold.

En spennende kommune beliggende meget sentralt på Norgeskartet, med stolte industri- og landbrukstradisjoner, et riktig næringsliv, mye frivillighetsarbeid, 45 000 innbyggere (vi blir blant de 20 største i Norge) og 3 500 ansatte.

Allerede i dag er våre fem kommuner i tett samarbeid, med et titalls interkommunale selskaper, andre samarbeidskonstellasjoner

Jeg synes kommunestyret i Eidsberg har vært offensive i diskusjoner og beslutninger om kommunestrukturen etter at Stortinget i juni 2014 ba alle Norges 427 kommuner gjøre en utredning av framtidig kommunestruktur – og det framtidige norske kommune-kartet (som i vår region stor grad har vært uforandret siden 1837).

Ikke alle ønsket den løsningen, vi utredet f.eks. lenge en kommune sammen med Trøgstad, Marker og Rakkestad, men ingen av disse ønsket å være med oss. Derfor ble det et 5K noe mer vestover.

Nå går vi for fullt inn i 5K. Arbeidet i den politiske fellesnemda (overgangsstyre med fem politikere fra hver av de fem kommunene, til sammen 25) startet 19. juni og vi skal møtes en gang pr. måned. Thor Hals fra Askim ble leder, jeg nestleder og med Bjørn Sjøvold, fram til nå rådmann i Hobøl, som prosjektleder.

Vi kommer til å møtes hver måned. Det samme gjelder Partssammensatt utvalg/administrasjonsutvalget (PSU) som konstitueres 17. august med syv politikere (to fra Eidsberg) og fem ansatte representanter. Jeg tror også vi lander et samlende navn på den nye kommunen i løpet av kort tid.

Etter hvert skal vi få på plass en god framdrifts- og prosjektplan for arbeidet de kommende 2,5 årene. Også med mange arbeidsgrupper på forskjellige tema og utredninger, ikke minst hvilke virksomheter og tjenestetilbud vi skal starte samarbeid på før 2020.

Noen grupper blir rene politisk, andre rent administrative og noen med begge grupper.

Ingen skal miste jobb i kommunen. De fleste av oss også vil ha samme arbeidsoppgaver og samme arbeidsplass, kanskje de samme brukerne å forholde oss til også. Min oppfordring til alle ansatte i Eidsberg kommune er å engasjere deg. Direkte eller gjennom sine ledere.

Lykke til – bidra til en god prosess.

Og ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål, tips eller innspill.

Beste hilsen Erik Unaas, ordfører

Erik.unaas@eidsberg.kommune.no

Følg ordføreren på Facebook

 

Tips en venn Skriv ut