A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Melding om vedtak - kunngjøring av områdereguleringsplan for Mysen idrettspark

Illustrasjonsplan Mysen idrettspark

Kommunestyret i Eidsberg kommune vedtok i møte 07.02.18, sak 18/14 å egengodkjenne områdereguleringsplan for
Mysen idrettspark, jf. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Høringsdokumenter:

Høringsfrist:

Vedtaket kan påklages, jf. Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuell klage sendes: Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen eller post@eidsberg.kommune.no innen 24. mars 2018.
 

Tips en venn Skriv ut