Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Kriseinformasjon og beredskap

Hjelp/krise

I tillegg til nyhetssak på kommunens forside vil du på denne siden finne nødvendig informasjon fra kommunen, hvis det skulle oppstå en krise i Eidsberg kommune. I en akuttsituasjon vil politiet være en vesentlig og viktig aktør når det gjelder innholdet i den informasjonen som skal gis ut.

Kommunen har egen vedtatt kommunal beredskapsplan som trer i kraft hvis situasjonen skulle tilsi det. Det er opprettet egen kriseledelse som ledes av ordfører. I en alvorlig krisesituasjon vil kommunens kriseledelse raskt iverksette nødvendige tiltak og utnytte kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning og materielle verdier. De vil søke å begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Eidsberg kommune skal informere befolkningen best mulig ved en eventuell krise.

Kommunens beredskapsplan inneholder egne tiltaksplaner for kriser av forskjellig art.

Kommunen vil i en krisesituasjon ha et nært samarbeide med politi, heimevern, fylkesmann, private bedrifter, frivillige organisasjoner m.fl.