Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Individ og rett

Individ og rett

I et demokrati kommer den offentlige makten fra folket og vi har alle et felles ansvar for det samfunnet vi lever i. Som innbygger i landet har vi både rettigheter og plikter. På denne siden har vi samlet informasjon, forskrifter, lovverk, med relasjon til temaet. Benytt lenkene på høyre side.

Forliksrådet - Folkets egen domstol
Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen. Forliksrådene avlaster resten av rettsystemet med ca. 250.000 saker hvert år. Synes forliksrådet at saken er for vanskelig, kan saken henvises til tingretten. Men det viser seg at svært få saker ankes eller går videre til en høyere rettsinstans.

Overformynderiet
Fra 1. juli 2013 overføres ansvaret for vergemålsordningen fra kommunene til fylkesmannen. De kommunale overformynderiene og Overformynderisekretariatet for Indre Østfold avvikles fra samme tidspunkt.

All saksbehandling knyttet til det enkelte vergemål skjer fra 1. juli 2013 hos fylkesmannen.
Alle henvendelser i vergemålssaker rettes til Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling, postboks 325, 1502 MOSS, tlf. 69 24 70 00, epost; postmottak@fmos.no, besøksadresse: Statens hus, Vogtsgate 17, 1532 MOSS.