A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Husk å søk om barnehageplass - frist 1. mars

Baby_liten

Vi minner om fristen for hovedinntak til ledige plasser i barnehage i Eidsberg kommune – frist for å søke er 1. mars.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
Retten til plass gjelder barn bosatt innenfor kommunes grenser og forutsetter at det er søkt om plass innen frist for hovedopptak.

Hvordan søker jeg?

Det kan kun søkes elektronisk via vår oppvekstportal. Klikk på denne linken og du kommer rett til oppvekstportalen.

Søknadsfrist

1. mars 2018

Tips en venn Skriv ut