A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høring: Forslag til detaljreguleringsplan for Sagtomta felt S16

Web - Sagtomta perspektiv-hoved fra KA-bygget, illustrasjonsfoto GASA

Miljø- og teknikkutvalget  vedtok i sitt møte 05.09.17 at sak 17/51 - Forslag til detaljreguleringsplan for Sagtomta felt S16 med reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse datert 01.06.2017 og plankart datert 01.06.2017, med tilhørende tilleggsdokumenter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Tips en venn Skriv ut