A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Georg N. Smedhus blir rådmann i Indre Østfold

Georg-Smedhus fylkesrådmann Buskerud 2017

Georg Njargel Smedhus (48) blir første rådmann i Indre Østfold kommune 2020. Det betyr han skal fullføre forberedelsene og ha ansvaret for oppstarten av Norges største «kommunebyggeri», med fem tidligere kommuner, to byer, en rekke tettsteder og 45 000 innbyggere i en region i stor befolknings- og næringslivsvekst like sydøst for Oslo.

Smedhus sier i en kommentar at han gleder seg til å begynne, og ser frem til å bli kjent med mange nye kolleger i de fem kommunene. 

"Det å få være med å bygge en ny kommune fra grunnen av er en spennende oppgave. Når Indre Østfold med sin beliggenhet og sine muligheter viste interesse, var det umulig å si nei," sier Smedhus

Han trekker også frem kommunens to byer Askim og Mysen, og mange omkringliggende tettsteder som en motivasjonsfaktor. Det å bidra til å utvikle de disse, med ulikt særpreg og lokal identitet ser han på som ekstremt spennende.

Indre Østfold blir en av landets 25 største kommuner, og får ca. 3 500 ansatte og med et budsjett på ca. 3,5 milliarder kroner. – Det er store muligheter og gevinster å hente ut, gjort riktig, sier han.

Midt i Viken 

Smedhus bor i dag på Sætre i Hurum, men får ikke mer enn 45 minutters kjøretid til sitt nye rådmannskontor i kommunesenteret Askim. Det er det samme som til fylkeshuset i Drammen. Det sier jo litt også om de korte avstandene i nye Viken fylkeskommune, der både Hurum (snart Asker), Drammen og Indre Østfold blir sentrale kommuner.

Innbyggerne i fokus 

Smedhus gleder seg nå til å ta fatt på prosjektet, og ikke minst til å utnytte alle mulighetene den nye kommunen har til å utvikle seg til beste for innbyggerne. Med yrkesbakgrunn fra skole, barnevern og helsevesen er han opptatt av hele tiden å ha innbyggernes behov i fokus for utviklingen av tjenestene i Indre Østfold. Samtidig må prosjektet på en god måte ivareta de mange ansatte i de fem kommunene slik at deres kompetanse tas vare på inn i den nye kommunen.

Jobbe for arbeidsplassvekst 

Den nye rådmannen trekker også frem dialog med næringslivet. Det å legge til rette for lokale arbeidsplasser er viktig for å sikre innbyggernes velferd fremover. Han har i denne forbindelse merket seg at Indre Østfold blir Norges største jordbrukskommune. Her ligger det et betydelig potensial for fremtidig økt verdiskapning som kommunen kan bidra til å legge til rette for sier han.

Fakta om Georg Smedhus:

Georg Njargel Smedhus
Født 5. desember 1969
Bosatt på Sætre i Hurum kommune (fra 2020 Asker)
Stilling i dag: Rådmann i Buskerud fylkeskommune
Tidligere yrkesbakgrunn: 2014-2015 rådmann Hurum, 2009-2015 rådmann Røyken kommune, 2005-2009 klinikksjef Buskerud HF, 2003-2005, plan- og økonomidirektør BUFDIR
Utdannelse: Diplomøkonom BI, masterprogram i innkjøp og forsyningsledelse og i offentlig ledelse
Annen bakgrunn: 12 år som kommunestyrepolitiker, aktiv speiderleder

Tips en venn Skriv ut