A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Frist for innsending av spillemiddelsøknader

Tennis

Frist for å søke spillemidler er 1. oktober for allerede innmeldte og idrettsfunksjonelt godkjente prosjekter.

Det søkes fra idrettsanlegg.no, men dialog med kommunen må være opprettet før søknad sendes. Ta kontakt med Elisabeth Strengen på epost: elisabeth.strengen@eidsberg.kommune.no eller tlf. 69 70 20 00.

Tips en venn Skriv ut