A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Forslag til detaljreguleringsplan for Vandugbakken 95 og 97, høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering Vandugbakken 95-97, foto Solli Arkitekter AS

Miljø- og teknikkutvalget behandlet sak 18/24 i møte 16.04.2018. Følgende vedtak ble fattet; Planforslag for detaljregeuleringsplan for Vandugbakken 95 og 97 legges ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Høringsfristen settes til 20.06.2018 grunnet offentlige fridager i mai.

Høringsdokumenter:

Eventuelle innspill må fremsettes skriftlig innen høringsfristen 20.06.18 til; Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen, eller post@eidsberg.kommune.no

Det er tilstrekkelig at innspillet blir postlagt innen fristens utløp. Dersom det kan være uklart for oss om innspillet har kommet i rett tid, bes det også oppgis når denne melding kom frem.

Tips en venn Skriv ut