A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Forslag til detaljreguleringsplan for Rugdeveien 2, offentlig ettersyn

Planbeskrivelse Rugdeveien 2

Miljø- og teknikkutvalget i Eidsberg vedtok i møte 06.07.17, sak 17/40 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rugdeveien 2 ut til offentlig ettersyn, iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Tips en venn Skriv ut