A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Forbud mot salg av heliumsballonger i Eidsberg kommune

Ballonger

Kommunestyret i Eidsberg vedtok 2. mai 2018 forbud mot salg av heliumsballonger i Eidsberg kommune.

Enstemmig vedtak i KST 02.05.18, sak 18/36:

Med hjemmel i Politivedtektene for Eidsberg kommune - §19 Hindre tilgrising, kulepunkt 1 og 2 – gis det ikke tillatelse til å selge heliumsballonger eller spraybokser eller andre beholdere med skum (serpentiner) i Eidsberg kommune.

§ 19. Hindre tilgrising o.l. – 2 første kulepunkter: På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

  • å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall, matrester, sigarettstumper, tyggegummi, plastposer eller annet avfall, 
  • å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.

Hvert år mottas det søknader om salg av heliumsballonger, spesielt til 17. mai

Salg fra salgsboder, både til ballonger og andre ting som det er naturlig å selge denne dagen, kreves det tillatelse fra kommunen for å oppholde seg på kommunal grunn. For salg på privat grunn må det innhentes tillatelse fra grunneier. De som har salg denne dagen, skal kunne fremvise tillatelse på forespørsel. Hvis dette ikke foreligger, kan vedkommende bortvises av politiet. Tillatelse administreres av servicekontoret i Eidsberg kommune.

Selv om salg av heliumsballonger, spraybokser eller andre beholdere med skum (serpentiner) stort sett gjelder for 17. mai, kan det også gjelde for andre arrangementer i løpet av året, spesielt sommerhalvåret.

Hvordan søke om tillatelse til salg fra boder på Mysen torg?

Ta kontakt med Servicekontoret i Eidsberg kommune på epost booking@eidsberg.kommune.no eller tlf. 69 70 20 00 i god tid før salgsdagen. 

Tips en venn Skriv ut