A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsehjelp/Folkehelse

Folkehelse

Folkehelsearbeidet skal bidra til å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, med særlig oppmerksomhet på barn og unge og på utjevning av sosial ulikhet.

Overordnet mål for "Omsorg, velferd og folkehelse" i kommuneplanens samfunnsdel er; "Flere leveår med god helse for den enkelte og reduserte sosiale helseforskjeller hos innbyggerne." Videre i den samme planen så er det vedtatt et strategimål for folkehelsearebeidet i Eidsberg kommune; "Eidsberg kommune skal ha positiv utvikling i Folkehelseprofilen".

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner i Norge:

Eidsberg kommune har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad har utarbeidet et felles grunnlagsdokument i tråd med retningslinjene i Folkehelseloven og Forskrift om oversikt over folkehelsen:

Partnerskap Østfoldhelsa

Eidsberg kommune har fornyet partnerskapsavtale for folkehelsesamarbeid, Østfoldhelsa, med Østfold fylkeskommune. I partnerskapet inngår også de andre kommunene i Østfold, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets, frivilligsentralene og fylkeskommunen.

Partnerskapet skal styrke det helhetlige og tverrsektorielle folkehelsearbeidet, med vekt på å utjevne sosiale ulikheter i helse. I avtalen framgår partenes ansvar, oppgaver og forventede resultater.

Folkehelsekoordinator i Eidsberg kommune er Kai E. Roterud - Tlf. 69 70 20 00.

Tips en venn Skriv ut