A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eiendomsskatt i Eidsberg kommune for 2018

Eiendomsskatt i Eidsberg kommune for 2018 er på 3,3 ‰ og betales i 2 terminer med forfall 20. juni og 20. november.

Kommunestyrets vedtok i k-sak 17/160 den 14.12.2017 følgende:

Punkt 6:
For eiendomsskatten gjelder:

  • Det innkreves eiendomsskatt for 2018 ihht. §§ 2 og 3 i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov.
  • Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3 g, innkreves eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.
  • Med unntak som nevnt under vedtakets punkt 4, er skatteøren i Eidsberg kommune 3,3 ‰ i 2018, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
  • Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Eigedommar etter vedlagte liste gis fritak for eiendomsskatt i 2018.
b) Bygning som har historisk verde etter søknad.


Regelverk, betaling, klagebehandling m.m.

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her: Eiendomsskatt i Eidsberg

Tips en venn Skriv ut