Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Skyet

Nyheter fra Eidsberg ungdomsskole:

Når leskene blir et slit

Når leksene blir et slit

Lekser skal ikke bare være slit! Av og til oppleves leksebyrden uoverkommelig for barnet. Da er det viktig med en god dialog med lærer, og at barnet får støtte og veiledning fra foreldrene. Her får du råd til å hjelpe barnet å takle leksene på en god måte. Det er tungt å streve seg gjennom lekseoppgaver som virker uoverkommelige.

2015-02-02
Eksamen

Eksamen

Viktig informasjon i forbindelse med påsketentamen, prøvemuntlig, skriftlig og muntlig eksamen.

2015-01-31
Å lese for å lære

Å lese for å lære

Nøkkelen til ditt barns videre læring ligger i leseferdighetene. Gjennom lesingen skal barnet få kunnskap, trekke ut informasjon og forstå det han eller hun har lest. Hvordan kan foreldre støtte oppunder lesing for læring? Å trene på å lese for å lære kalles gjerne «den andre leseopplæringen».

2015-01-26
Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp

Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. Her finner du noen tips til hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste. Mange barn strever med angst og tunge tanker.

2015-01-19
Læreplanen i matematikk på tre minutter

Læreplanen i matematikk på tre minutter

I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i matematikk. Matematikk er et av basisfagene i grunnskolen.

2015-01-12
Barn og skjermbruk

Barn og skjermbruk

Norske barn har tilgang på mange medier på skjerm. Summen av tidsbruk på smarttelefon, nettbrett, TV og PC kan bli ganske massiv. Mye av bruken er positiv og berikende for barnet, men av ulike årsaker kan det være lurt at tidsbruken begrenses. Det kan være krevende å regulere egen skjermbruk – både for barn og voksne.

2015-01-05