Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Klarvær

Nyheter fra Eidsberg ungdomsskole:

Ikke meld deg ut

Ikke meld deg ut

Å være foreldre til tenåringer, er en evig balansegang. Ungdommene trenger struktur og veiledning, samtidig som de skal øke sin frihet og selvstendighet. Det er fortsatt viktig med engasjerte foreldre på ungdomstrinnet. Trygghet og støtte fra familien er avgjørende for trivsel og utvikling.

2014-09-15
Rettskriving

Fokus på rettskriving

Skriving er et viktig redskap for elevenes læring, samtidig som skriving er en måte å vise hva de har lært. Mange foreldre synes det er en vanskelig balansegang å veilede i rettskriving og samtidig ivareta skrivegleden.
God rettskriving er viktig for at leseren skal forstå innholdet.

 

2014-09-09
Nasjonale prøver

Nasjonale prøver for elever på 5., 8. og 9. trinn

Informasjon om nasjonale prøver til foreldre med barn på 5., 8. og 9. trinn.

2014-09-02
Mobbing eller ikke

Mobbing eller ikke?

Mange elever opplever å havne i konflikt med medelever, eller har klassekamerater de rett og slett ikke kommer så godt overens med. Hvordan kan man kjenne igjen om det i en vanskelig relasjon faktisk foregår mobbing?
Det kan være vanskelig å skille mellom en jevnbyrdig konflikt og mobbing.

2014-09-01
Pappa, engasjer deg

Pappa, engasjer deg!

En engasjert pappa bidrar til at barnet trives og presterer bedre. Fedre som overlater skoleoppfølgingen til mor mister sjansen til å påvirke hvordan skolen skal være og bli bedre kjent med barnas hverdag. Det taper både far og barna på.

Hjelp til med lekser, snakk med barna om skolen og engasjer deg i ulike verv.

2014-08-25
Film om Eidsbergskolen 2014

Eidsbergskolen på YouTube

Onsdag 11. juni var det premierevisning av filmen; "Eidsbergskolen". Se resultatet på YouTube!

2014-06-11