Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Kraftig regn

Nyheter fra Eidsberg ungdomsskole:

Søsken - rivaler og bestevenner

Søsken - rivaler og bestevenner

Søsken er våre første venner. Å vokse opp med søsken kan være en kilde til glede, frustrasjon, kjærlighet, sjalusi og konflikthåndtering. Hvordan kan foreldre legge til rette for at søskenforholdet skal utvikle seg positivt? Søskenforholdet har man med seg hele livet.

2015-05-29
Hvordan har du hatt det på nettet i dag

Hvordan har du hatt det på nettet i dag?

Barn kan oppleve både spennende og ubehagelige ting på nett. Mobiltelefoner og digitale møteplasser har blitt en arena hvor også mobbing foregår, og det er viktig at voksne er i kontakt med barnas nettverden. Mange barn lever store deler av det sosiale livet sitt på nett.

2015-05-29
Elevpermisjon

NY RUTINE - Å søke permisjon fra undervisning

Hvis foresatte skal søke permisjon fra undervisning for sitt barn mer enn 1 dag, så skal dette gjøres på elektronisk søknadsskjema.

2015-04-29
Medisinhåndtering

Håndtering av legemidler i skole og SFO

Noen barn har behov for å ta medisiner i løpet av den tiden de er på skole eller SFO. Av og til trenger også barnet hjelp med å passe tiden og få i seg medisin på riktig måte. Det finnes nasjonale retningslinjer som sier noe om hvordan dette skal håndteres.  En del barn trenger hjelp til å få tatt medisiner i skoletida.

2015-04-27
Uteundervisning

Hvorfor uteundervisning?

Ved å flytte undervisningen ut av klasserommet, åpner det seg nye muligheter for læring. Uteundervisning styrker  motivasjon og forståelse, og tilbyr variasjon i skoledagen. Atferdsproblemene blir mindre og de stille elevene blir mer aktive utendørs.  I naturen får elevene observere, erfare, utforske – og lære!

2015-03-24
Læreplanen i norsk på tre minutter

Læreplanen i norsk på tre minutter

I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i norsk. Norsk er et av basisfagene i grunnskolen.

2015-03-16