Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Skyet

Nyheter fra Eidsberg ungdomsskole:

Jannike Smedsplass, foredrag

FAU Eidsbergskolen inviterer til temakveld

"Hjelp jeg har ikke tid!"

FAU Eidsbergskolen "EKFU" inviterer til temakveld i gymsalen på Mysen skole torsdag 23.10.2014 kl. 19.00.

2014-10-14
På kant med lærer

På kant med læreren

Det er uunngåelig at det oppstår konflikter mellom hjem og skole i blant. Kommunikasjonen mellom foreldre og lærer kan bli vanskelig, og tillitsforholdet står i fare. Hvordan kan man forebygge og håndtere slike konflikter – til barnets beste?Det er tøft å holde hodet kaldt i en konflikt om det kjæreste man har.

2014-10-14
Hvorfor lykkes jentene

Hvorfor lykkes jentene?

Jenter får bedre karakterer på skolen enn gutter i de fleste fag. Hvorfor er det slik? Jentene har færre atferdsproblemer, leser bedre og tilpasser seg bedre arbeidsmåtene i skolen. Hvilke forklaringer finnes på disse forskjellene. Hva vet vi om årsakene til at jentene lykkes bedre på skolen enn guttene?

2014-10-06
netteksempel

Vær et godt netteksempel

Barn og unge deler bilder, videoer, meninger og tanker med hele verden på internett. Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler på hvordan man skal unngå å utlevere seg selv og andre, og opptre etisk varsomt på nett. Foreldre på nett må være bevisste på å være gode forbilder for sine barn.

2014-09-30
Alkohol, illustrasjonsfoto

Viktig informasjon til alle foreldre/foresatte på Eidsberg ungdomsskole

Etter drøftinger mellom skole og forebyggende tjeneste på familiesenteret har det fremkommet bekymring for festkulturen blant ungdom på 10.trinn.

2014-09-22
Matematikkfaget

Legge sammen eller addere?

Matematikkfaget har sitt eget språk. Det er viktig at barna blir fortrolige med dette språket for å få god forståelse for matematikk. Begynn tidlig og benytt litt av hverdags-praten til å trene begreper som legger grunnlaget for god tallforståelse. Mange kan bli bedre i matematikk dersom de forstår hva som ligger i de ulike begrepene.

2014-09-22