A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eidsberg kommune har vedtatt ny overvannsveileder

Overvann

Om du skal bygge garasje, legge belegningsstein eller bygge ut et stort boligfelt, er det du som grunneier/utbygger som har ansvaret for at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte. I overvannsveilederen finner du fysiske og tekniske krav til overvannsløsninger og krav til dokumentasjon som skal ivaretas av utbyggere.

Tips en venn Skriv ut